Hallitus

Joensuun Ylioppilasteatteri ry:n hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Eri hallituksen jäsenillä on eri vastuualueet, mutta suuret päätökset tehdään yhdessä hallituksen kokouksissa.

Kaikki Joensuun ylioppilasteatterin jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan hallituksen kokouksiin riippumatta siitä, kuuluuko jäsen hallitukseen vai ei.

Kauden 2022-2023 hallitus 25. syyskuuta 2022 pidetystä syyskokouksesta lähtien:

PUHEENJOHTAJA, SYTYVASTAAVAN VARAJÄSEN

Pinja Kuntola
puh. 045 111 9600
pj.joyt@gmail.com

Puheenjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen kokouksia ja hänellä on nimenkirjoitusoikeus eli oikeus allekirjoittaa asiakirjoja yhdistyksen nimissä. Hän toimii yhteyshenkilönä, joka tietää kaiken, tai ainakin osaa kertoa, kuka tietää. Pitää langat käsissään ja delegoi käytännön tehtävät.

VARAPUHEENJOHTAJA

Tuomas Honkanen

jasenrekisteri.joyt@gmail.com

Varapuheenjohtaja: Tuuraa puheenjohtajaa kokouksissa ja muissa tilanteissa tämän ollessa estynyt. Myös hänellä on puheenjohtajan (ja sihteerin) ohella nimenkirjoitusoikeus. Varapuheenjohtaja kerää ja ylläpitää jäsenrekisteriä sekä ylläpitää sähköpostilistaa. Hän myös avustaa muita hallituksen jäseniä heidän toimissaan. 

SIHTEERI, EDUNVALVONTAVASTAAVA, TAITEELLINEN VASTAAVA

Emilia Toropainen
puh. 050 496 0309
sihteeri.joyt@gmail.com, edunvalvoja.joyt@gmail.com

Sihteeri: Sihteeri kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat. Lisäksi sihteerin tehtävänä on ennen seuraavaa hallituksen kokousta lähettää yleiselle listalle tieto kokouksesta ja sen esityslistasta. Sihteeri myös hoitaa esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoitettavaksi kokoukseen. Sihteeri kirjoittaa puheenjohtajan kanssa joka syksy toimintasuunnitelman ja keväisin toimintakertomuksen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi myös sihteerillä on nimenkirjoitusoikeus.

Edunvalvoja: Edistää toiminnallaan sitä, että jokaisella yksilöllä olisi turvallinen olo järjestön sisällä Edunvalvoja on jäsenistön häirintäyhdyshenkilö joka valvoo turvallisemman tilan periaatteiden toteutusta ja noudattamista.

Taiteellinen vastaava:  Toimii teatterin tuotannoissa dramaturgisena apuna ja auttaa ohjaajia teoksen sisällön yhtenäistämisessä ja valmiiksi saattamisessa. Taiteellinen vastaava antaa ohjaajille palautetta palautelomakkeiden pohjalta.

TALOUSVASTAAVA

Emmi Kiiskinen
talous.joyt@gmail.com

Talousvastaava: Talousvastaava hallinnoi yhdistyksen tiliä, tekee tilinpäätökset, maksaa laskut ja laskuttaa sekä huolehtii yleisesti teatterin taloudesta.

TUOTANTOVASTAAVA

Mira Keskinen
tuotanto.joyt@gmail.com

Tuotantovastaava: Tuotantovastaava toimii ylioppilasteatterin projektien koordinaattorina. Hän voi kommentoida tuotantojen budjetteja, sisältöjä ja toimintatapoja, vaikka kahdesta viimeksi mainitusta vastaa viime kädessä kulloisenkin produktion oma työryhmä. Tuotantovastaavan tehtävä ei olekaan varsinaisesti tuottaa itse, vaan avustaa tuotannossa.

TIEDOTUSVASTAAVA

Riku Simonen                                                                                                                                    tiedotus.joyt@gmail.com

Tiedotusvastaava: Tiedotusvastaava on vastuussa JoYT:n tiedotuksen sujumisesta. Tiedotusvastaavan tehtäviin kuuluu JoYT:n internetsivujen ja Facebook-sivun ylläpito sekä päivitys. Tiedotusvastaava auttaa myös työryhmiä huolehtimaan kulloisenkin näytelmän tiedotuksen sujumisesta.

TAPAHTUMA- JA YHTEISTYÖVASTAAVA

Sampsa Salo

yhteistyo.joyt@gmail.com

Tapahtuma- ja yhteistyövastaava: Tapahtuma- ja yhteistyövastaava on vastuussa sisäisten tapahtumien suunnittelusta. Hän hallinnoi kurssien, improjen ja muiden tapahtumien toteutumista. Lisäksi hänen tehtävänään on pitää yhteyttä mahdollisten yhteistyötekijöiden kanssa.

SYTY- JA LIITTOVASTAAVA
Netta Kivimäki

SYTY- ja liittovastaava: SYTY– ja liittovastaava pitää yhteyttä Suomen ylioppilasteatteriliitto SYTYyn ja muihin liittoihin. Hän käy SYTYn kokouksissa ja tiedottaa niissä esiin nousevista asioista JoYT:lle. Hän on myös päävastuussa SYTY-festivaalimatkan käytännön järjestelyjen hoitamisesta.

1. VARAJÄSEN/ SIHTEERIN VARAJÄSEN

Unto Koskinen

2. VARAJÄSEN

Annika Jääskeläinen

Varajäsenet: Toinen varajäsenistä tuuraa tarvittaessa sihteeriä ja toinen SYTY-vastaavaa näiden poissaollessa. Muutoin varajäsenet käyvät hallituksen kokouksissa ja suorittavat heille ohjattuja tehtäviä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: