Hallitus

Joensuun Ylioppilasteatteri ry:n hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä. Eri hallituksen jäsenillä on eri vastuualueet, mutta suuret päätökset tehdään yhdessä hallituksen kokouksissa.

Kaikki Joensuun ylioppilasteatterin jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan hallituksen kokouksiin riippumatta siitä, kuuluuko jäsen hallitukseen vai ei.

Hallituslaisten vastuualueet ja tehtävät:

Puheenjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen kokouksia ja hänellä on nimenkirjoitusoikeus eli oikeus allekirjoittaa asiakirjoja yhdistyksen nimissä. Hän toimii yhteyshenkilönä, joka tietää kaiken, tai ainakin osaa kertoa, kuka tietää. Pitää langat käsissään ja delegoi käytännön tehtävät.

Varapuheenjohtaja: Tuuraa puheenjohtajaa kokouksissa ja muissa tilanteissa tämän ollessa estynyt. Myös hänellä on puheenjohtajan (ja sihteerin) ohella nimenkirjoitusoikeus. Varapuheenjohtaja kerää ja ylläpitää jäsenrekisteriä sekä ylläpitää sähköpostilistaa. Hän myös avustaa muita hallituksen jäseniä heidän toimissaan. 

Sihteeri: Sihteeri kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat. Lisäksi sihteerin tehtävänä on ennen seuraavaa hallituksen kokousta lähettää yleiselle listalle tieto kokouksesta ja sen esityslistasta. Sihteeri myös hoitaa esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoitettavaksi kokoukseen. Sihteeri kirjoittaa puheenjohtajan kanssa joka syksy toimintasuunnitelman ja keväisin toimintakertomuksen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi myös sihteerillä on nimenkirjoitusoikeus.

Talousvastaava: Talousvastaava hallinnoi yhdistyksen tiliä, tekee tilinpäätökset, maksaa laskut ja laskuttaa sekä huolehtii yleisesti teatterin taloudesta.

Tiedotusvastaava: Tiedotusvastaava on vastuussa JoYT:n tiedotuksen sujumisesta. Tiedotusvastaavan tehtäviin kuuluu JoYT:n internetsivujen ja Facebook-sivun ylläpito sekä päivitys. Tiedotusvastaava auttaa myös työryhmiä huolehtimaan kulloisenkin näytelmän tiedotuksen sujumisesta.

Tuotantovastaava: Tuotantovastaava toimii ylioppilasteatterin projektien koordinaattorina. Hän voi kommentoida tuotantojen budjetteja, sisältöjä ja toimintatapoja, vaikka kahdesta viimeksi mainitusta vastaa viime kädessä kulloisenkin produktion oma työryhmä. Tuotantovastaavan tehtävä ei olekaan varsinaisesti tuottaa itse, vaan avustaa tuotannossa.

SYTY- ja liittovastaava: SYTY– ja liittovastaava pitää yhteyttä Suomen ylioppilasteatteriliitto SYTYyn ja muihin liittoihin. Hän käy SYTYn kokouksissa ja tiedottaa niissä esiin nousevista asioista JoYT:lle. Hän on myös päävastuussa SYTY-festivaalimatkan käytännön järjestelyjen hoitamisesta.

Kurssi- ja improvisaatiovastaava: Kurssi- ja improvisaatiovastaava on vastuussa kurssien suunnittelusta. Hän selvittää jäsenistön kurssitoiveet ja ottaa selvää mahdollisista kurssien vetäjistä. Kurssivastaava myös organisoi tarvittaessa improja.

Varajäsenet: Toinen varajäsenistä tuuraa tarvittaessa sihteeriä ja toinen SYTY-vastaavaa näiden poissaollessa. Muutoin varajäsenet käyvät hallituksen kokouksissa ja suorittavat heille ohjattuja tehtäviä.

Tekniikkavastaava ja pukuvaraston hoitaja (ei hallituksessa): Tekniikkavastaava pitää huolta teatterin tekniikasta, ohjeistaa tekniikan lainaajia ja käyttäjiä, tekee tarvittavia tekniikkahankintoja ja pitää hallituksen ajan tasalla tekniikan tilasta. Pukuvaraston hoitaja huolehtii pukuvarastosta ja ohjeistaa puvuston käyttäjiä/lainaajia.

Kauden 2018-2019 hallitus 28. lokakuuta 2018 pidetystä syyskokouksesta lähtien:

PUHEENJOHTAJANäyttökuva 2020-4-16 kello 18.44.55
Emilia Toropainen
puh. 050 496 0309
pj.joyt@gmail.com

Näyttökuva 2020-4-16 kello 18.45.39VARAPUHEENJOHTAJA
Pinja Kuntola
puh. 045 111 9600
pinjakuntola.99@gmail.com

Näyttökuva 2020-4-16 kello 18.45.16SIHTEERI
Iina Hirvonen
sihteeri.joyt@gmail.com

Näyttökuva 2020-4-16 kello 18.44.08TALOUSVASTAAVA
Eveliina Rytkönen
talous.joyt@gmail.com

Näyttökuva 2020-4-16 kello 18.44.32TUOTANTOVASTAAVA
Aleksantra Korhonen
tuotanto.joyt@gmail.com

TIEDOTUSVASTAAVA
tiedotus.joyt@gmail.com

KURSSI- JA IMPROVISAATIOVASTAAVA
Anni Mikkonen

SYTY- JA LIITTOVASTAAVA
Netta Kivimäki

SIHTEERIN VARAJÄSEN
Tapio Törrönen

SYTY- JA LIITTOVASTAAVAN VARAJÄSEN
Miska Tanskanen

PUKUVARASTON HOITAJA:
Sanna Mylläri
sanna.myllari89@gmail.com